Moleli mozalí mongóngó tǒ makɛlɛ́lɛ mabimaka o monɔkɔ. Bato basálaka mileli na kofungola monɔkɔ mpé na loláká.

Mileli lingála kokoma

A a - E e - Ɛ ɛ - I i - O o - Ɔ ɔ - U u  Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.