Loláká lozalí makɛlɛ́lɛ maye mabimí o mongóngó. Makɛlɛ́lɛ mangó makelámí na mompɛpɛ moye moútí o mapúlúlú, mpé moningísí mongóngó mpɔ̂ na kokela loláká.

Loláká


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.