Moto nyonso akoki kozua maladi ya moto. Ekoya na tango nyoso mpe na nzela bipayi na bipayi lokola koyoka mawa, kobanga to kokanisa te bomoyi ezali na tina lisusu te, to ekosangisa biloko wana nyonso. Okoki komiyoka ozali yo moko na mokili oyo mpo ozali na mboka mopaya, okoma kobanga mpona bandeko oyo otiki na mboka, to kuna na mboka na bino banyokolaki yo/basaleli yo viol, sikoyo ozali na posa ya misalisi olongola makanisi yango na moto.

Nakende wapi basalisa?Kobɔngisa

Soki omiyoki makambo oyo tokomi na likolo, okoki:

Soki yo to ndeko nayo azali koyoka mabe na moto mpe akoki komibebisa nzoto to komiboma mema ye na Misalisi ya Mbangu ya pene na esika ovandaka mpo yango esala mbutumoi. Malamu oyeba te misalisi ezali, mpe kobanga te kosenga yango. Maladi ya moto ezali eloko eyebani mpe ekoki koyela moto nyonso mpe misalisi ezali mpona moto nyonso.