Mɔ̌tɔ mosálémí ntángo elɔ́kɔ ezalí kopela tǒ kozíka. Ebimísí molungé lokóla mwǐnda mpé eyángala.

Mɔ̌tɔ mwa nkóni.


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.