Na mambí na fízíkí eyángala ezalí loléngé ya molungé. Bamekaka eyángala ya bilɔ́kɔ na Celsius tǒ na Kelvin na SI.


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.