Na mambí na fízíkí eyángala ezalí loléngé ya molungé. Bamekaka eyángala ya bilɔ́kɔ na Celsius tǒ na Kelvin na SI.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.