Kwasa-kwasa ezalaka Mabína pé Krie ya Kongó-Kinsásá.

EkélamiKobɔngisa

Mabína ya Kwasa-kwasa ebanda na Empire bakuba ya Pépé Kalle. Na palaki ebimaka na Moyibi. Na comores Kwasa kwasa ezali bwatu.

EbénéliKobɔngisa

Kwasa-kwasa ebinamaka ozo tutisa maboko mibalé.

O libanda ya awaKobɔngisa

Mituya ya mikéKobɔngisa