Kaminyɔ ewuti na lifalansé camion mpé ezalí mótuka monɛ́nɛ mpé makási. Kaminyɔ ememɛkɛ bilɔ́ko ndenge na ndenge.

Elílíngi kokoma


  Ekúmbi  

Likalo · Pusupúsu · Nkíngá · Mobilette · Tukutuku · Mótuka · Kaminyɔ · Bendabénda
Toleka · Taksí Ekspresi · Taksí · Taksíbísí · Bísi · Fúlafúla · Engbunduka
Mpɛ́po · Elikɔptɛ́lɛ
Bwǎto · Kaoka · Pakapáka · Ebeí · Ebengi · Ekátiseli · Masúwa