Ekúmbiemɛ́mɛli ezalí elɔ́kɔ esálémá mpɔ̂ na kokúmba bilɔ́kɔ, nyamabato.

mpɛ́pɔ ekɛ́
ebɛi

Ndéngé

kokoma

O nzelá ya mái :

O nzelá ya mabelé :

O mopɛpɛ :


  Ekúmbi  

Likalo · Pusupúsu · Nkíngá · Mobilette · Tukutuku · Mótuka · Kaminyɔ · Bendabénda
Toleka · Taksí Ekspresi · Taksí · Taksíbísí · Bísi · Fúlafúla · Engbunduka
Mpɛ́po · Elikɔptɛ́lɛ
Bwǎto · Kaoka · Pakapáka · Ebeí · Ebengi · Ekátiseli · Masúwa


  Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.