Thomas Jefferson abótámi o mobú 1743, akúfí o mobú 1826, azalkí bandá mobú mwa 1801 to 1809 mokambi-ekólo ya Lisangá lya Ameríka mwa 3.

Thomas Jefferson (1892)

Tála mpéKobɔngisa  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.