Sidi, Súdi tǒ mpé Nsé ezalí epaí o nsé ya Mokili. Ebunanaka Nola tǒ likoló lya Mokili. Elembo ya yangó ezalí S o mayémi ya mabelé.

Sidi o nsé, na elembo S

Tálá mpé

kokoma