Sánza ya mísáto, tǒ mársi ezalí sánzá ya mísáto o manáka. Ezalí na mikɔlɔ ntúku misáto na mɔ̌kɔ́ (31).

Sánzá na mobú
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12
yanwáli febwáli mársi apríli máyí yúni yúli augústo sɛtɛ́mbɛ ɔkɔtɔ́bɛ novɛ́mbɛ dɛsɛ́mbɛ
yambo míbalé mísáto mínei mítáno motóbá nsambo mwambe libwá zómi zómi na mɔ̌kɔ́ zómi na míbalé