Romelu Menama Lukaku

Romelu Menama Lukaku azalí mosani wa ndembo mpé mwǎna wa mosani wa kala Roger Lukaku.


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.