Republíki (latina: res publica) ezalí loléngé la letá loye bato bamíkonzámí. Bato bapɔní bakonzi, bantómá mpé bayángeli ba bangó ndéngé na ndéngé.

Tála mpé kokoma


  Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.