Republíki (latina: res publica) ezalí loléngé la letá loye bato bamíkonzámí. Bato bapɔní bakonzi, bantómá mpé bayángeli ba bangó ndéngé na ndéngé.

Tála mpéKobɔngisa


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.