Rafael Azali moko yaba Anjelu sambo ya ki yudasi.

Na BiblyaKobɔngisa

Okati ya biblya Rafael Azali na buku ya Tobia

O Libanda ya AwaKobɔngisa

Mituya ya mikéKobɔngisa