Pɔlɔvɛ́si ezalí eténi na boyángeli ya esé, ekólo tǒ mokili. Nkómbó eútí province, o lifalansé, eye eútí nkómbó provincia o latina.


Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.