Nzelá elekaka bilía na líkundú mpɔ̂ na kongúmbwana byangó etóndámí na binama mpé biténi biyíké :


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.