Nyama ya mikúwa izalí motíndo ya nyama iye izalí na mikúwa. Nyama iye izalí na mikúwa mya mokɔngɔ mpé mikúwa misúsu mpɔ̂ na koyéisa makási na nzóto ya yangó.

Nyama ya mikúwa

Mitíndo kokoma

Tálá mpé kokoma


  Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.