Ntɔ́ngɔ́

Ntɔ́ngɔ́ ezalí ntángo, bandá káti ya butú kín'o ntéi ya mói tǒ mpé lisúsu ntángo bandá mói mobimi téé ntángo ekokóma na likoló lya lóla.

Yosemite Valley na ntɔ́ngɔ́


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.