Mosónzonsónzo ezalí nyama ya mái éye amélaka makilá. Ekamatí nkusú. Ezalí na mitéma míbalé.

Bisíká akútanakaKobɔngisa

Mazíta o libándáKobɔngisa

Mitúya ya mikéKobɔngisa