Nkɛ́mɛ́likáko (na boyíké makáko) ezalí nyama ya mabɛ́lɛ eye ezalí lokóla moto, na makolo mábalé mpé mabɔ́kɔ mábalé.

Likáko lyɔ̌kɔ́
Bisíká bakútaka makáko
Likáko

MitíndoKobɔngisa

Wikimedia Commons ezalí na media isúsu iye itálí


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.