Nkɔli (latɛ́ : Crocodylus niloticus) ezalí nyama o libóta lya nyóka ya nzelá ya mái. Ezalí ngandó eye elíyaka bato mpé nyama isúsu, evándaka o mái ya ebale tǒ ya molúká, ekokí kobima o mokili na makáká ma mikúsé ma yangó. Ezalí na monɔkɔ ya molaí .

Nkɔli míbalé
Crocodylus niloticus
Crocodylus niloticus

Tálá mpé

kokoma


  Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.