Ndaola (boyíké bandaola) azalí mwǎna wa mwǎna.

Ndaola azalí kosakana na nkɔ́kɔ-mwási.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.