Ndɔngɛ, mondɔngɛnsɛsɛlɛ ezalí nyama ekɛ́. Ezwí mapapú na ntángo ya bokóli. Lisangá lya ndɔngɛ ezalí na mamá-mokonzi mɔ̌kɔ́ óyo azángá mapapú mpé atóndá mafúta. Etóngaka ngómbá ya mabelé. Elíyaka mabáyá.

Ndɔngɛ iyíké
ngómbá ya ndɔngɛ

Bato balíyaka yangó.


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.