Montúngú mozalí mobímbí moye motambwísí koyoka eútí biténi bya nzóto na bɔngɔ́.

Mintúngú o nzóto ya moto mɔ̌kɔ́.

Tálá mpé kokoma