Mondɛ́lɛ́ mozalí nyama ya mabɛ́lɛ movándaka o ntéi ya mbú. Mozalí nyama ya mabɛ́lɛ ya monɛ́nɛ mpé bozitó koleka nyama insɔ́. Mindɛ́lɛ́ ya monɛ́nɛ koleka ekokí komeka 35 m, mpé 150 000 kg.

Mondɛ́lɛ́ mopúmbwí o likoló lya mbú.

Mǐno ma mindɛ́lɛ́ mazalí na molai maye makɔngɔlɔkɔ nyama ikɛ́ ya mái (planctons) mpɔ̂ na kolíya.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.