Molímo Mosántu azalí molímo mwa Nzámbe, mpé moto wa mísáto na bonzámbe bwa baklísto. Abêngami mpé lisúsu Bolingo bwa Tatá mpé Mwǎna. Na bibilíya, Molímo Mosántu mubandá kosála mpé komilakisa úta boyókani bwa kala. Boyókani bwa sika ezalí koloba 'te Molímo Mosántu azalí moto akɛsɛni na Tatá mpé Mwǎna, mpé na bangó básáto (Tatá, Mwǎna mpé Molímo Mosántu), bazalí sé Nzámbe mɔ̌kɔ́. <br\>

Elembo ya Molímo Mosántu na loléngé la *colombe (Gian Lorenzo Bernini).

Bato basúsu bakobênga yangó Elímo Sántu na esíká ya Molímo Mosántu kasi baklísto míngi balingaka kobênga yangó Elímo Sántu tɛ́ mpó bangó balobaka Elímo ezalí mpó na milímo misúsu miye mizalí mya Nzámbe tɛ́ kasi Molímo Mosántu azalí sé mɔ̌kɔ́. Yě (Molímo Mosántu) azalí Molímo mwa Nzámbe mpé azalí na makokí mánsɔ ma moto, yangó wana esengeli abêngama Molímo Mosántu na esíká ya Elímo Sántu.

Molímo Mosántu mpé Boyambi Kobɔngisa

Molímo Mosántu na Boklísto Kobɔngisa

Molímo Mosántu na Boyúda Kobɔngisa


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.