Mokɔlɔ mwa misálá míbalémisálá míbalé (mardi na lifalansé) ezalí mokɔlɔ mɔ̌kɔ́ mwa mpɔ́sɔ.


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.