Mobótisi (boyíké babótisi ) azalí moto óyo abótisaka bǎsí mpé atálaka makambo mansɔ matáli bokɔnɔ mpé mbótama epái ya bǎsí.

Mobótisi azalí kosunga mwǎsí óyo azalí na zémi ya sánzá motóbá na ndámbo

Tálá mpéKobɔngisa


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.