Malaga ézali engumba ya Espania, na Étúka ya Malaga. Ná etando ya 395,25 km2, Malaga eza engumba motoba ya monene na Espania. Na 2012, engumba loye ezalaki na 568 202 bato.

Malaga
Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.