Makilá mazalí mái-mái na motáné maye matónda o bitúpa o nzóto ya moto tǒ ya nyama.

Bitúpa o nzóto ya moto

Makilá makúmbaka oksijɛ́ní mpé bilɔ́kɔ ya kolíya o biténi bínsɔ bya nzóto.

Moto azalí na 4 tǒ 6 litɛlɛ lya makilá o nzóto (7 tǒ 9 mpɔ̂ na nkámá ya bozitó ya nzóto).


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.