Mángolá ezalí lisangá lya mbuma ya esálele ya mizíki tǒ ya masíni ya minkandá tǒ ya masíni ya botúyi.

...

Bónganga-masíni kokoma

 
*

Mángolá, tǒ gbagba mpé ekembé ezalí mésa ya milembo na nkomá mpɔ̂ kobɛ́ta mpé kokoma na kompíta. Babéngaka yangó mpé ekomelo.  Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.