Nsíngá ya lotilíki pɛmbɛ́ni ya nzelá ya masíni o Poloni.
Nkáké ezaláká elakisi ya yambo mpé ya pólélé ya lotilíki na mǐso mya bato.
Nsíngá inɛnɛ ya lotilíki ya nguyá makási pɛmbɛ́ni ya ebóngoli ya lotilíki mpó na koepanza (koekabola).

Lotilíki

Mbísi ya lotilíkiKobɔngisa  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.