Lisolo ezali lolenge ya kopesana basango okati na bato mpe biama misusu.
Lisolo ezali lolenge ya kopesana basango okati na bato mpe biama misusu.

Ndimbola kokoma

lisolo ewuti na likelelo "kosolola" oyo elakisi kobeta masolo. lisolo ezali bokaboli makanisi na nzela ya balobeli, makomi to mpe balolengi misusu pona bopesi to bozwi basango okati na bato mibale to mingi

Bolamu ya lisolo kokoma

1. Epesaka na moto makoki ya koyebisa basusu makanisi na ye ;

2. Esungaka na bokolisi bolingo okati na bato ;

3. Ebakisaka makanisi mpe mayele ;

4. Esungaka na boyebani ;

5. Mpe misusu...