Likámá lya mpɛ́pɔ o 1996

Likámá lya mpɛ́pɔ o 1996 ezalí likámá liye lisálamáká o mokɔlɔ mwa mwambe sánzá ya yambo na mobú mwa 1996 na Libándá lya Ndáko ya mpɛ́pɔ ya N'dolo, ntángo mpɛ́pɔ yɔ̌kɔ́, Antonov 32B, ya lingómbá Air Afrique ekokáká komata tɛ́ mpé ekobáká kosála taxi téé o wɛnzɛ ya Sómba Zikita. Likámá liye libomáká bato pɛnɛ na 300, míngi mpenzá bato baye bazaláká kotɛ́kɛ na wɛnzɛ ya Sómba Zikita mpé basómbi baye bazaláká na wɛnzɛ êná.

Mpɛ́pɔ Antonov 32B

Tálá mpéKobɔngisa

Libándá lya Ndáko ya mpɛ́pɔ ya N'dolo


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.