Libándá lya mpɛ́pɔ lya Da Nang

Libándá lya mpɛ́pɔ lya Da Nang ezalí libándá lya mpɛ́pɔ na komíni ya Da Nang, ezalí mbóka ya sidi ya Vietnami.

Libándá lya mpɛ́pɔ lya Da Nang