Lialémaniki ezali lokótá na bato ya Alémaniki. Elobamí o na eténi ya sidi ya Alémani, ya Swisi, wesita ya Otrishi, ya Elsass ya Falansia mpé ya nola y'Italia.

Alemannisch.png

Tála mpéKobɔngisa

 

Tála mpé «Alemannisch» ya Wiktionnaire.