Léonard Ya Vinci (15 avril 1452 - 2 mai 1519 ) Azalaka Mopakoli ya Italia

Mayé AzalaKobɔngisa

Abotama na Vinci o mokolo ya 15 avril 1452 .

Mayé AsalaKobɔngisa

BowéyiKobɔngisa

Akufaka na mokolo ya 2 mai 1519 na Amboise Na Italia

O Libanda ya awaKobɔngisa

Mituya ya mikéKobɔngisa