Kosanganisa tó kohomogénéiser ekeséní ná kosangana. Ekeséní mpé ná kosangisa.

Na ndéngé ya shimí

kokoma

Kosála ke banzóto na shimí, míbalé tó leká, ésangana yangó na yangó mpé ékela sangísa esangáná.

Na ndéngé ya bato nyónso

kokoma

Kosála ke bilóko ésangana yangó na yangó tíí ékoma néti elóko móko.

Ndakisa

kokoma
  • Sókí otíé pilipíli ná múngwa na eboka. Wáná osangísí pilipíli ná múngwa (kosangisa). Sikóyo tángu otútí yangó mpé esangání ekómí káka potopóto mókó (kosangana). Yó moto osálí pilipíli ná múngwa ésangana. Wáná osangánísí yangó (kosanganisa).
  • Sókí osangísí mafúta na súde. Obalólí yangó tíí ebimísí savón. Okomóna bisíká mosúsu esálí bambumambuma, bisíká mosúsu potopóto. Okosanganisa yangó tíí bisíká nyónso ékóma potopóto ya ndéngé mókó.