Kebab ezali biléyi ya bikolo ya kala ya ba otomani na perse.

ElambéliKobɔngisa

Ezalaka na musuni ya soso, ya ngombe to ya meme.

Tala mpéKobɔngisa

Mazita o libandaKobɔngisa

Mituya ya mikéKobɔngisa