Gotíkí ezalí loléngé la botongi bwa ndáko mpé Ndáko-Nzámbe na Erópa útó ndámbo ya bonkámá bwa 12 tí na 1500.

Ndáko-Nzámbe ya Reims (Falansia).
Ndáko-Nzámbe sántu Veit na Prag (Shekia).

Lininísa mopɔ́tú ezalí ya ndakisa na gotíkí.