Gabriel Azali moko yaba Anjelu sambo ya ki yudasi.

Na BiblyaKobɔngisa

Okati ya biblya Gabriel Azali na buku ebele.

O Libanda ya AwaKobɔngisa

Mituya ya mikéKobɔngisa