Emoto ezalí loléngé la kobênga bobali (loléngé la mobali) mpé bomwǎsí (loléngé la mwǎsí).

Bilembo bya emoto-mwǎsí (tǒ bomwǎsí) mpé emoto-mobali (tǒ bobali)

Tálá mpéKobɔngisa

O libándáKobɔngisa


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.