Dakar ezalí mbóka-mokonzi ya Senegale.

Dakar na mobu 1987

BatoModifier

Na mobu 2011 Dakar ezalaka na bato 1 056 009.

EtándoModifier

Etándo ya Dakar ezali 12 723 hab./km2

Bato ya bwanya ya DakarModifier

Mazita o libandaModifier

Mituya ya mikéModifier


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.