Bokokani ezalí niní ? kokoma

 
Ekakoli mɔ̌kɔ́, ba ekakoli ebelé, ndɛngέ niní okoki koluka nzela na yo ?

Bokokani óyo elakísí makambo óyo bakɛsɛ́ní o káti na bangó, kasí óyo bakokání na nkómbó.

Ndɛngέ niní kolakisa bokokani ya nkόmbό na ekakoli kokoma

Bilɔko όyo elandi epesaka yo nzela ya kolakisa bokokani. Óyo ezalí midèlè (ndɛngέ niní ya kokotisa modèlè).

Ndɛngέ nini kosála lokásá ya bokokani kokoma

Esengeli kokoma likoló o káti ya lokásá ya bokokani libosó ya kobakisa makambo isúsu :

{{bokokani}}

Kasí o káti ya ekakoli yɔnsɔ ekokana kokoma likoló :

{{ndoí|kolandisa nkómbó ya bokokani áwa}}

.