Bontólo bozalí eténi ya nzóto ezalaka epái ya mwǎsí mpé epái ya mobáli. Mabɛ́lɛ ezalaka eténi ya ntólo. Ezalí libosó lya ntólo. Epái mwǎsí mabɛ́lɛ makokí kopɛ́sa míliki.

Ntólo epái ya mwǎsí
Ntólo epái ya ngulu mwǎsí


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.