Bomɔi buzalí mambí mánsɔ matálí bokóli mpé ezaleli ya bilɔ́kɔ, nyama tǒ bato o mokili, bandá na mbótama kín'o liwâ. Loléngé ya kopéma mpé ya kozala na makanisi tǒ mpé lisúsu loléngé ya kozala o mokili.

Bokɛsɛni bwa bomɔi buzali liwâ tǒ nkúfa


Óyo ezalí ndámbo. Okoki kosálisa mpé kosungǎ.