Batu ya linete bamekaka miso nayo mpé koyebisa yo oyo linete ekoki nayɔ̌. Bango mpé balukaka maladi ya minene ya miso lokola 'glaucoma'.