Abɛlɛ azalaka ndeko ya Kaina okati ya makomí esantu.

Zeichnung von Kain und Abel
Die Ermordung Abels durch Kain als Gemälde von Jan van Eyck auf dem Genter Altar.

LibotaModifier

Abɛlɛ abótami na Adamu na Ewa. Azalaka lɛki ya Kaina.

Okati ya bibiliaModifier

Kombo na yé etangani na buku ya Ebandeli(4:1-26)[1]

O libanda ya awaModifier

Mituya ya mikéModifier

  1. [1]